Terassi ja ulkoportaat

Turvallisuus ennen kaikkea – Terassin turvallisuus

Terassit ovat ihania paikkoja nauttia ulkoilmasta, rentoutua ja viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa. Ne ovat suosittuja paikkoja grillaukseen, oleskeluun ja leikkimiseen. Kuitenkin terassit voivat myös aiheuttaa turvallisuusriskin, etenkin jos ne eivät ole asianmukaisesti suunniteltu tai huollettu. Terassin turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, erityisesti kun siellä viettää aikaa perheenjäsenten, lasten tai lemmikkien kanssa. Tässä artikkelissa käsitellään terassin turvallisuuteen liittyviä tärkeitä näkökohtia.

Terassin suunnittelu ja rakentaminen

Terassin turvallisuus alkaa sen suunnittelusta ja rakentamisesta. Terassin tulee olla rakennettu paikallisten rakennusmääräysten ja -standardejen mukaisesti, ja sen tulee kestää paikalliset sääolosuhteet, kuten tuulet, sateet ja lumikuormat. Terassin tukirakenteiden tulee olla vahvat ja vakaita, ja niiden tulee olla tarvittaessa asianmukaisesti kiinnitettyjä talon seinärakenteisiin tai perustuksiin. Terassin kaiteiden ja portaiden tulee olla korkeita ja tukevia, ja niiden tulee noudattaa paikallisia turvallisuusstandardeja.

Terassin kaiteet

Terassin kaiteet ovat tärkeä osa terassin turvallisuutta, erityisesti jos terassi on korkealla tai se sijaitsee rinteessä. Kaiteiden tulee olla riittävän korkeita estämään putoamiset, ja niiden tulee olla tukevia ja kestäviä. Tyypillisesti terassin kaiteiden korkeuden tulisi olla vähintään 90 cm, mutta se voi vaihdella paikallisten määräysten mukaan. Kaiteiden etäisyyden rimojen välillä tulee olla riittävä, jotta lapset eivät voi jäädä niihin kiinni. Terassin kaiteiden tulee myös olla säännöllisesti tarkastettuja ja huollettuja, ja mahdolliset vauriot tai löysät osat tulee korjata välittömästi. Lue tästä Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Terassin kaiteet ja terassi sisustettuna

 

Portaat ja liukkauden estäminen

Jos terassilla on portaat, niiden tulee olla turvalliset ja helposti kuljettavat. Portaiden nousujen ja askelten tulee olla tasaisia ja samankorkuisia, ja portaiden kaiteiden tulee olla riittävän korkuisia ja tukevia. Terassin portaiden reunuksissa tulisi olla liukastumista estävät pinnoitteet, kuten urat tai liukuesteet, erityisesti jos terassilla on alttiutta kosteudelle tai liukkaille pinnoille, kuten uima-altaan läheisyydessä tai sateisina päivinä. Terassin portaiden tulee myös olla hyvin valaistuja, jotta ne ovat turvallisia käyttää myös pimeässä.

Sähkö- ja paloturvallisuus

Terassilla saattaa olla sähköliitäntöjä esimerkiksi valaistusta tai sähkögrilliä varten. Näihin liitäntöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota terassin turvallisuuden kannalta. Sähköasennusten tulee olla suoritettu asianmukaisesti ammattilaisen toimesta ja ne tulee olla suojattu kosteudelta ja muilta vaurioilta. Sähköasennusten liittimet ja johdot tulee olla piilossa tai suojattu suojuksilla, jotta lapset tai lemmikit eivät pääse niihin käsiksi.

Paloturvallisuus on myös tärkeä tekijä terassin turvallisuudessa. Terassilla voi olla esimerkiksi kaasugrilli tai avotuli, ja siksi tulen käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Grillin tai tulisijan tulee olla sijoitettu turvalliselle etäisyydelle rakennuksista ja muista palavista materiaaleista. Tulen kanssa tulee olla aina varovainen, ja tulee olla sammutusvälineitä, kuten sammutuspeite tai sammutin, helposti saatavilla terassilla.

Terassin sisustus pergolalla ja kalusteilla.

Huolto ja tarkastukset

Terassin turvallisuus vaatii myös säännöllistä huoltoa ja tarkastuksia. Terassin tukirakenteiden, kaiteiden, portaiden ja muiden osien tulee olla säännöllisesti tarkastettuja ja huollettuja. Mahdolliset vauriot tai löysät osat tulee korjata välittömästi. Terassin pinnoitteiden, kuten puun tai komposiittilautojen, tulee olla kunnossa ja ne tulee suojata säältä ja muilta vaurioilta säännöllisellä huollolla, kuten maalauksella tai öljyämisellä.

Lisäksi terassilla tulee olla riittävästi tilaa ja järjestystä. Terassin lattialla ei tule olla irtonaisia mattoja tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa kompastumisvaaran. Terassilla tulee myös olla riittävästi istumapaikkoja ja tarpeeksi tilaa liikkua turvallisesti. Terassille ei tule koota liikaa kalusteita tai muita esineitä, jotka voivat aiheuttaa ahtautta ja lisätä kaatumisriskiä.

Lasten ja lemmikkien turvallisuus

Jos terassilla on lapsia tai lemmikkejä, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota turvallisuuteen. Terassin kaiteiden ja portaiden tulee olla riittävän korkeita ja tiheitä, jotta lapset eivät pääse kiipeämään tai putoamaan terassilta. Terassilla ei myöskään tulisi olla aukkoja tai aitoja, joihin lapset tai lemmikit voivat jäädä jumiin.

Lisäksi terassilla ei tule säilyttää terveydelle haitallisia aineita, kuten kemikaaleja tai teräviä työkaluja. Terassin lähellä olevat kasvit tai kukkaruukut tulee valita huolella, jotta ne eivät ole myrkyllisiä lapsille tai lemmikeille. On myös tärkeää opettaa lapsille ja lemmikeille terassin turvalliseen käyttöön liittyviä ohjeita ja sääntöjä, kuten olla kiipeämättä kaiteille tai portaille ja olemaan varovaisia terassilla liikkuessaan.

Käyttö- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, terassin turvallisuus edellyttää kaikkien käyttöohjeiden noudattamista, kuten vaikkapa grillin turvallisen käytön osalta. Terassin omistajan tulee olla tietoinen terassin turvallisesta käytöstä, kuten kaiteiden ja portaiden oikeasta käytöstä, grillin tai tulen turvallisesta käytöstä, ja yleisistä turvallisuusohjeista.

Yhteenveto

Terassin turvallisuus on tärkeä tekijä, kun nautitaan ulkotiloista ja vietetään aikaa perheen ja ystävien kanssa. Noudattamalla terassin turvallisuusohjeita ja varotoimia, voimme minimoida riskit ja luoda turvallisen ympäristön terassille. Tärkeitä seikkoja terassin turvallisuudessa ovat asianmukainen terassin suunnittelu ja rakentaminen, laadukkaat materiaalit, säännöllinen huolto ja tarkastus, riittävät kaiteet ja portaat, asianmukainen valaistus, turvallinen kalustus, huomio lasten ja lemmikkien turvallisuuteen, ensiapuvälineiden saatavuus sekä turvallisuusohjeiden noudattaminen.

Terassi ja ulkoportaat
 • Ulkoporras 100cm, kahdella askelmalla

  129,00
 • Kukkalaatikko terassille 100cm

  Kukkalaatikko ruskea kestopuu 100cm

  99,00
 • Terassivalot

  Pallovalosarja terassille

  69,00
 • Ulkoporras 100cm, yhdellä askelmalla

  99,00
 • Valmiit ulkoportaat

  Ulkoporras 150cm, kahdella askelmalla

  159,00
 • Ulkoportaat 3 askelmaa, kapea 66cm

  Kylpytynnyrin portaat 66cm, kolmella askelmalla

  129,00
 • Ulkoporras 150cm, yhdellä askelmalla

  109,00
 • Terassi Patio Classic 3x3 valmisterassi ruskea kestopuu

  PATIO Classic- valmisterassi 3×3, kestopuu

  1.589,00
 • Terassi Patio Terassit Classic 2x3 valmisterassi ruskea kestopuu

  PATIO Classic- valmisterassi 2×3, kestopuu

  1.089,00
 • Terassi Patio Classic 3x4 valmisterassi ruskea kestopuu

  PATIO Classic- valmisterassi 3×4, kestopuu

  2.079,00
 • Terassin kaiteet köydestä

  Terassin kaide | Köysikaide | 6m

  459,00
 • Patio Terassit Classic valmisterassi 3x4 kestopuu terassi

  PATIO Classic- valmisterassi 2×4, kestopuu

  1.419,00